Aeroklub Jihlava o.s., Henčov 61, P.O. BOX 150, 586 01 Jihlava, Česká republika

     

Telefon:

567 303 171

Telefon AFIS:

567 221 600

Fax:

567 221 574

Fax-modem:

567 300 890

E-mail:

aeroklub.jihlava@ji.cz

IČO:
47366826
DIČ:
CZ47366826
   

Dokumenty

Osvědčení o
registraci - DIČ

Potvrzení o registraci o.s.
na ministerstvu vnitra

Živnostenský list
obchodní činnost

Živnostenský list
akce
 Osvědčení o evidenci uživatele výrobků osvobozených od daně
 Povolení k provozování leteckých prací
Oprávnění k
provozování letiště
 
Pro optimální tisk dokumentů doporučujeme nastavit okraje tisku na hodnotu 5mm.

© Aeroklub Jihlava