Vlekání reklamních transparentů

Bližší informace:
Aeroklub Jihlava, o.s., Henčov 61, P.O. BOX 150, 586 01 Jihlava
telefon: 567 303 171, fax: 567 300 890, aeroklub.jihlava@ji.cz

© Aeroklub Jihlava