Veřejné vnitrostátní letiště. JIHLAVA
Public domestic aerodrome. LKJI

RWY
Magnetic direction
Dimension of RWY
Strenght
TORA
TODA
ASDA
LDA
10
1020
920 x 160
6000 kg/0,7 MPa
920
920
920
920
28
2820
920 x 160
6000 kg/0,7 MPa
920
920
920
920

Umístění 4 km severovýchodně od Jihlavy
Location 4 km NE from Jihlava
ARP 49025´10" N 15038´08" E
ELEV 555 m
Provozní použitelnost VFR den, výsadková činnost
Operational availability VFR day, parachute jumping operation
Druhy letadel Letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě
Aicraft types Aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free balons, airships
Provozní doba 1 květen - 30 září, sobota 09,00 - 14,00, neděle 08,00 - 13,00, jinak O/R
Operational hours 1 MAY - 30 SEP, SAT 09,00 - 14,00, SUN 08,00 - 13,00, otherwise O/R
Celní a pasové odbavení Pouze nepravidelně v průběhu pořádaných akcí
Customs and immigration clearance Only sporadically in course arrange actions

Provozovatel letiště Aeroklub Jihlava
Aerodrome operator Aeroclub Jihlava
Telefon Robert Kafka - +420 606 405 274 (English, French, German), Rudolf Lang (in German) - +420 608 002 929 or +420 567 221 890
Poplatky za každou započatou tunu maximální vzletové hmotnosti podle letové příručky. Charges per tonne (including tonne initiated) maximum take-off of the aircraft (according to the certificate of airworthiness).
Přistávací 50,- Kč
Landing 50,- Czech crown
Parkovací Mimo hangár 2,50 Kč za hodinu. V hangáru 10,00 Kč za hodinu.
Parking Out of hangar 2,50 Czech crown per hour. In hangar 10,00 Czech crown per hour.

Druhy paliv AVGAS 100LL, letecký petrolej JET A-1
Fuels grades AVGAS 100LL, aviation kerosene JET A-1
Druhy olejů ELF 100AD, Aeroshell 100
Oil grades ELF 100AD, Aeroshell 100
Hangárování O/R, omezeně
Hangar space O/R, limited
Opravy O/R, omezeně
Repairs O/R, limited
Ubytování 32 osob na letišti, jinak Jihlava
Accommodation 32 persons at the aerodrome, otherwise Jihlava
Restaurace "Bum bej" bar, otevřeno středa 15,00 - 18,00, sobota a neděle 08,00 - 17,00, jinak O/R
Restaurant "Bum bej" Bar WED 15,00 - 18,00, SAT and SUN 08,00 - 17,00 (local time), otherwise O/R
Doprava Linka městské dopravy č.4 z Masarykova náměstí do Henčova, autobusová linka Jihlava - Polná, taxi
Transportation Public transport - line No.4 from Masaryk square to Henčov, local bus line Jihlava - Polná, taxi

Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy. The information about this AD is not coursly actualized by NOTAMs.
V zimním období není zajišťováno odklízení sněhu. Snow clearance is not provided in the winter season
Při dlouhotrvajících deštích je nutno se informovat o způsobilosti RWY. It is necessary to get the information about RWY ability after a prolonged rains.