Jihlavská letecká škola
Aeroklubu Jihlava


nabízí zájemcům o létání letecký výcvik na:
- kluzácích (získání licence pilota kluzáků)
- motorových kluzácích (získání licence pilota motorových kluzáků)

Podmínkou pro přijetí je dovršení věku minimálně 15 let (u motorových kluzáků 16 let) v roce zahájení výcviku.
K zařazení do výcviku se můžete přihlásit přímo na letišti nebo na uvedených kontaktních číslech, kde také obdržíte bližší informace. Můžete také přijít přímo na zahájení teoretické výuky.

Výcvik v roce 2010 zahajujeme teoretickou výukou v sobotu 6.2.2010 od 8,00 hodin v učebně aeroklubu na letišti v Jihlavě.

Teoretická výuka je platná i pro výcvik pilota ultralehkých letadel - informace o možnostech tohoto výcviku Vám poskytneme na uvedených kontaktních číslech.

Bližší informace:
Aeroklub Jihlava, o.s., Henčov 61, P.O. BOX 150, 586 01 Jihlava
telefon: 567 303 171 nebo 602 207 028 (Karel Mareš), fax: 567 221 574, e-mail: aeroklub.jihlava@ji.cz

© Aeroklub Jihlava