Program teoretické přípravy základního výcviku v roce 2010

Školení se koná v uvedené dny (bude upřesněno) na učebně Aeroklubu Jihlava.
Začátek je v sobotu i v neděli v 8.00 hod.

Případné změny v rozvrhu vyučování musí vyučující nahlásit cestou vedoucího výcviku tak,
aby mohly být zveřejněny minimálně v průběhu víkendu předcházejícího před změnou.
Aktuální program je také zveřejněn na nástěnce před učebnou.
Změny v programu školení budou vyznačeny červeně.

Rozpis vyučovacích hodin:
1.
8:00 - 8:45
5.
11:20 - 12:05
2.
8:50 - 9:35
6.
12:10 - 12:55
3.
9:40 - 10:25
7.
13:00 - 13:45
4.
10:30 - 11:15
8.
13:50 - 14:35

Plán školení
Datum
Předmět
Vyuč. hodin
Přednášející
6.2.
 Zahájení  1 hod  Jaroslav Cempírek, František Švec
 Všeobecné znalosti letadel  6 hod  Karel Mareš
7.2.
 Základy letu  7 hod  Jiří Mokoš
     
13.2.
 Všeobecné znalosti letadel  7 hod  Karel Mareš
     
14.2.
 Základy letu  4 hod  Jiří Mokoš

 Letové výkony a plánování

 3 hod  Jiří Mokoš
20.2.
 Meteorologie  7 hod  František Švec
     
21.2.
 Všeobecné znalosti letadel  3 hod  Karel Mareš 
 Letecké předpisy  4 hod   Jiří Jeřábek
27.2.
 Navigace  7 hod  Josef Beran
     
28.2.
 Letecké předpisy  4 hod  Jiří Jeřábek
 Meteorologie  3 hod  František Švec
6.3.
 Navigace  7 hod   Josef Beran
     
7.3.
 Letecké předpisy  4 hod  Jiří Jeřábek
 Lidská výkonnost  3 hod  František Švec
13.3.
 Komunikace  6 hod   Rudolf Lang
     
14.3.
 Provozní postupy  4 hod   Jiří Jeřábek
 Závěrečné přezkoušení  2 hod  Karel Mareš, František Švec

Novým účastníkům leteckého výcviku v letecké škole aeroklubu bude uznána teoretická část výcviku jako splněná, pokud absolvují minimálně 80% vyučovacích hodin a úspěšně absolvují závěrečné přezkoušení. V případě potřeby doškolení vyučovacích hodin je uhradí podle ceníku aeroklubu. Všem účastníkům bude vystaven doklad o absolvovaném počtu hodin teoretické výuky.
Žáci letecké školy z předešlých ročníků, kteří pokračují ve výcviku, mohou školení navštěvovat podle svého uvážení, avšak musí podle pravidel Aeroklubu Jihlava při opakovaném školení absolvovat přezkoušení z teoretických předmětů v termínu podle rozvrhu školení.
Žák kluzáků, který se chce přihlásit na provedení pilotní zkoušky, musí absolvovat teoretickou výuku v rozsahu 40 hodin za posledních 24 měsíců před zkouškou.

© Aeroklub Jihlava